Informatie voor workshopgevers

Geef je een workshop voor de Groene Vlinder? Lees dan voor je begint onderstaande informatie even door.

  • Geef je een workshop met een maximaal aantal deelnemers, dan zetten we een inschrijfformulier bij de aankondiging van je workshop. Dat formulier is alleen gekoppeld aan jouw e-mailadres. Je dient dus zelf het aantal inschrijvingen bij te houden en deelnemers een bevestiging te mailen dat ze zijn ingeschreven. Als het maximumaantal is bereikt, laat het ons dan even weten. We zetten dan een melding bij het formulier dat nieuwe aanmeldingen op een wachtlijst terechtkomen. Valt er iemand uit, dan kan haar/zijn plaats worden ingenomen door iemand van de wachtlijst. En verder is de wachtlijst voor je eigen administratie.
  • In de agenda op de website staat hoe laat de workshop begint. Het is fijn als je een half uur van tevoren aanwezig bent.
  • In de agenda staat ook vermeld in welke zaal de workshop plaatsvindt. Heb je voor je workshop een zaal nodig met daglicht, laat dat dan ver van tevoren weten. Dan kunnen we hier indien mogelijk rekening mee houden.
  • Heb je faciliteiten nodig zoals een beamer, geluidsapparatuur, extra stoelen en tafels, maak dat dan ook ruim van tevoren kenbaar. Beamers zijn in de meeste zalen aanwezig en werken met een VGA-aansluiting (dus geen HDMI) Je hebt daar een verloopkabel voor nodig.
  • Als de tafels bij een workshop vies kunnen worden, bijvoorbeeld door het gebruik van krijt en houtskool, dan horen we dat graag van tevoren. We zorgen er dan voor dat er vaatdoeken en schoonmaakmiddel aanwezig zijn. We betalen niet voor het gebruik van het Evoluon en werken daarom met een zo licht mogelijke voetafdruk. Met andere woorden, we laten de ruimtes zo schoon mogelijk achter.
  • Er staan weliswaar automaten met gratis koffie en thee in het Evoluon maar die mogen we niet gebruiken omdat we ook niet voor het gebruik van het Evoluon betalen. We vermelden dit op de website en gaan ervan uit dat deelnemers hiervan op de hoogte zijn. Als deelnemers zich hierin vergissen en toch gebruikmaken van de automaten stellen we het op prijs als je hen hier nogmaals op wijst. In het restaurant kunnen consumpties gekocht worden. Eigen meegebrachte etenswaren mogen alleen buiten het gebouw worden genuttigd.
  • Tijdens elke workshop worden doorgaans door ons foto’s gemaakt die we gebruiken voor een impressie van de betreffende workshop. Dat is zowel voor ons als voor jou als workshopgever goede publiciteit. Mensen die deelnemen aan onze workshops gaan er in principe impliciet mee akkoord dat er foto’s worden gemaakt. Het kan voorkomen dat een deelnemer tijdens een workshop toch bezwaar maakt. In dat geval is het de eigen verantwoordelijk van de betreffende deelnemer om buiten het blikveld van de camera te blijven, bijvoorbeeld door aan de zijkant of achteraan te gaan zitten.
  • Als je als laatste vertrekt, meld dan even af bij de receptie, zodat ze weten dat de zaal niet meer gebruikt wordt en de verlichting uit kan.
  • Heb je specifieke wensen met betrekking tot tafels en stoelen, laat het dan even weten.

Ten slotte: heb je suggesties voor deze pagina, dan horen we dat graag.